Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

  • slidebg1
    MŠ Řisuty
  • slidebg1
    MŠ Řisuty
  • slidebg1
    MŠ Řisuty

Novinky

image
1.5
2022

Plánované akce KVĚTEN

Seznam plánovaných akcí na Květen 2022

Více článků

Vítejte u nás,
představujeme Vám Mateřskou školu v obci Řisuty nedaleko Slaného. 
Mateřská škola byla zřízena obcí Řisuty v budově bývalé školy, kde sídlí společně s kancelářemi obecního úřadu a poštou. MŠ zahájila svou činnost 1.9.2015. Provozní doba je od 6:30 do 16:30. Naše mateřská škola sídlí v patře budovy, kde má dostatek soukromí a prostoru. Škola je dvoutřídní. Třídu "Pohádka" navštěvuje 14 mladších dětí a třída "Svět" je pro 14 dětí předškolních. Všechny děti se samozřejmě v rámci školky potkávají a vzájemně se obohacují. Škola má svou kuchyň a také máme v budově k dispozici tělocvičnu, kterou s dětmi rádi využíváme ke sportování, ale i k divadelním představením a dalším větším akcím. Budova má přilehlou zahradu s rozmanitými herními prvky (pískoviště, vodní hrátky, skluzavka, houpačky…). V MŠ se o děti s láskou starají 3 pedagogičtí pracovníci, jedna paní kuchařka, paní uklízečka a paní účetní. Mateřská škola Řisuty je „vesnickou“ mateřskou školou, která maximálně využívá přednosti vesnice – klidné polní, luční cesty, blízkost lesa, ustájené koně, ovce, díky kterým v dětech vychováváme úctu a lásku k přírodě a místním tradicím.

Příměstské tábory v Řisutech 2020-2022

Projektem Příměstských táborů v Řisutech 2020-2022 bychom rádi během tří po sobě jdoucích let (2020 – 2022) zorganizovali příměstské tábory během letních (školních) prázdnin a to pro předškolní a mladší školní děti z obce Řisuty a blízkého okolí. Díky uvedenému projektu umožníme pracujícím rodičům přihlášených dětí se plně věnovat pracovním povinnostem, rodičům, kteří jsou vedeni na ÚP jako zájemci či uchazeči o zaměstnání se naplno věnovat rekvalifikacím či hledáním zaměstnání. Po dobu tří let každé letní prázdniny zorganizujeme 2 týdny příměstských táborů.

 Každý turnus je předem konkrétně tematicky zaměřený. Jedná se o následující témata: „Výtvarný“, „Přírodovědný“, „Pirátský“, „Z pohádky do pohádky“, „Cesta kolem světa“, „Indiánský“. V rozpočtu jsou konkrétní pomůcky a potřeby, které dle plánovaného programu s dětmi maximálně využijeme. Některé položky jsou plánované na všechny turnusy – např.táborová trika, na která si s dětmi budeme malovat, spacáky a karimatky budeme potřebovat na polední odpočinek pro menší děti, sportovní náčiní budeme využívat v rámci všech týdnů, neboť vracet děti k pohybu je v dnešní době nutností. Výtvarné potřeby budou využívány nejen na specifickém „Výtvaném“ táboře, ale během všech turnusů plánujeme tematické tvoření. Společné pro všechny turnusy je také pronájem mobilního suchého WC. V každém turnusu nebude chybět beseda či workshop s odborníkem dle daného tématu. Nebude chybět celodenní výlet opět volený dle témat. Samozřejmě nebudou chybět hry a sportování v přírodě.

Věříme, že si s dětmi užijeme prima dny strávené v přírodě, plné her, kamarádů, zážitků, legrace, ale i „lumpáren“.