Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Výseldky zápisu na školní rok 2020/2021

Výseldky zápisu na školní rok 2020/2021

  • Administrátor
  • 18.5.2020

Výsledky zápisu do MŠ Řisuty okres Kladno pro školní rok 2020/2021

Ředitelka právnické osoby, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Risuty okres Kladno,Risuty 84 rozhodla v souladu s 165 odst. 2), písm. b) č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Registrační číslo:                    Přiiat/a  x  nepřiiat/a  k předškolnímu vzdělávání

  1                                              Přijat/a k předškolnímu vzdělávání.

  2                                              Přijat/a k předškolnímu vzdělávání.

  3                                              Přijat/a k předškolnímu vzdělávání.

  4                                              Přijat/a k předškolnímu vzdělávání.

  5                                              Přijat/a k předškolnímu vzdělávání.

  6                                              Přijat/a k předškolnímu vzdělávání.

  7                                              Přijat/a k předškolnímu vzdělávání.

  8                                              Přijat/a k předškolnímu vzdělávání.

  9                                              Přijat/a k předškolnímu vzdělávání.

 

Zápisu do MŠ Řisuty okres Kladno se ve dnech od 2.5.2020 do 16.5.2020 zúčastnilo 9 dětí. Z toho bylo na základě volné kapacity a dle stanovených kritérií přijato 9 dětí.

V Řisutech dne 18.5.2020                                           ……………………………………

Zveřejněno dne 18.5.2020                                          Mgr.Barbora Tvrdíková – ředitelka MŠ