Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Zápis na školní rok 2019/2020

Zápis na školní rok 2019/2020

  • Administrátor
  • 10.4.2019

Ředitelka MŠ Řisuty okres Kladno 

Vás srdečně zve k zápisu do MŠ Řisuty

na školní rok 2019/2020

 
   

KDY: 14.5.2019 od 15.h do 18.h

KDE: v prostorách MŠ

  

Těšíme se na Vás

 

K zápisu přijdou rodiče s dítětem, které chtějí umístit do mateřské školy. Předloží vyplněný evidenční list dítěte spolu s potvrzením od lékaře. (Ke stažení na webových stránkách MŠ nebo k vyzvednutí v MŠ). Dále rodiče předloží k nahlédnutí občanský průkaz a rodný list dítěte.

Povinný předškolní rok pro děti, které do 31. 8. 2019 dovrší 5-ti let a žádnou MŠ ještě nenavštěvují. K zápisu těchto dětí bude určeno zřizovatelem spádové území pro každou MŠ.

V případě, že se k zápisu přihlásí a podá žádost o zápis do MŠ Řisuty

více dětí, než bude možné přijmout, budou uplatněna následující

kritéria:

·        Přednostně budou přijati předškoláci a děti s odloženou školní

docházkou, kteří mají trvalé bydliště v obci Řisuty.

·         Dále budou přijaty tzv. „Doplňkové děti“, které již MŠ navštěvují dle §34 odst.9 zákona 472/2011 Sb.

·        Následně budou přijati předškoláci a děti s odloženou školní

docházkou, kteří mají trvalé bydliště v obci Malíkovice.

·        Jako další budou přijímáni sourozenci dětí, které již MŠ navštěvují (přednostně 4leté, následně 3leté – věk se počítá do 31.8.2019).

·        Následně pak ostatní čtyřleté děti z obce Řisuty (4 roky do 31.8.2019)

·        Tříleté děti z obce Řisuty (3 roky do 31.8.2019)

·        Ostatní přihlášené děti z obce Malíkovice starší 3let.

·        Ostatní přihlášení.

 

Mateřská škola Řisuty je jednotřídní s kapacitou 25 dětí. Pro školní rok 2019/2020 je možno přijmout maximálně 5 dětí. (Počet bude ještě upřesněn po rozhodnutích o odkladu povinné školní docházky u předškoláků.)

 

S jakýmikoliv dotazy nás neváhejte kontaktovat, rádi vše zodpovíme. Osobně v MŠ (Řisuty 84) nebo telefonicky 773 259 404 nebo emailem: info@msrisuty.cz.

Mgr.Barbora Tvrdíková – ředitelka MŠ

 

Co by mělo dítě zvládat před nástupem do MŠ:

·        odloučení od maminky, tatínka

·        znát své jméno a příjmení

·        umět si říct, co chce nebo potřebuje

·        spolupracovat při oblékání a svlékání

·        vysmrkat se a používat kapesník

·        držet lžíci a umět se najíst

·        při jídle sedět u stolu

·        umět pít z hrnečku a skleničky

·        používat toaletu (bez plen, bez nočníku)

·        umět si umýt ruce mýdlem, utřít se

·         ujít kratší vzdálenost při pobytu venku